Termeni și condiții

 

ESTE RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIVĂ DE A EVALUA ORICE INFORMAȚIE, OPINIE, SFAT, ÎNDRUMARE SAU ALT CONȚINUT DISPONIBILE PE SITE-UL ȘI ÎN APLICAȚIA NOASTRĂ. ÎN CONSECINȚĂ, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE FAȚĂ ÎNAINTE DE FOLOSIREA SITE-ULUI, APLICAȚIEI ȘI SERVICIILOR NOASTRE, DEOARECE TOATE ACESTEA AU REPERCUSIUNI ASUPRA DREPTURILOR ȘI OBLIGAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ LEGALE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA, LA ANUMITE RENUNȚĂRI LA DREPTURI, SOLUȚIONARE A LITIGIILOR, LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII NOASTRE ȘI DESPĂGUBIRILE VOASTRE FAȚĂ DE NOI.

DACĂ VĂ GÂNDIȚI LA SUICID, DACĂ SIMȚIȚI CĂ PUTEȚI FI UN PERICOL PENTRU DUMNEAVOASTRĂ SAU ALTE PERSOANE,  DACĂ  AVEȚI ORICE URGENȚĂ MEDICALĂ, VĂ RUGĂM CA NEÎNTÂRZIAT SĂ CONTACTAȚI POLIȚIA ȘI/SAU SERVICIILE MEDICALE DE URGENȚĂ DIN ZONA ÎN  CARE VĂ AFLAȚI. DE EXEMPLU, ÎN STATELE UNITE, VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAȚI 911. PE TERITORIUL UNIUNII EUROPENE, NUMĂRUL UNIC DE URGENȚĂ 112.

DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII – NU CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE

ÎNȚELEGI DEPLIN ȘI EȘTI DE ACORD CĂ:

INFORMAȚIILE OFERITE PRIN SERVICIILE NOASTRE, PE SITE-UL, ÎN APLICAȚIA ȘI ÎN MATERIALELE NOASTRE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA INFORMAȚII OFERITE ÎN CONSULTĂRI, ÎNDRUMĂRI, PRIN E-MAIL, ÎN TEXTUL, GRAFICILE, IMAGINILE ȘI INSTRUMENTELE POSTATE PE VARII PAGINI, SUNT DOAR ÎN SCOP INFORMATIV ȘI RECREATIV. INFORMAȚIILE, SFATURILE ȘI ÎNDRUMĂRILE NOASTRE NU INTENȚIONEAZĂ DEFEL SĂ SUBSTITUIE VREO CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE,  INCLUZÂND AICI, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA:

(A) CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ MEDICALĂ, DIAGNOSTIC ȘI/SAU TRATAMENT.

(B) CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ PSIHOLOGICĂ ȘI/SAU PSIHIATRICĂ.

(C) CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ FINANCIARĂ SAU DE INVESTIȚII.

(D) CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ LEGALĂ.

NICIODATĂ SĂ NU IGNORAȚI SAU SĂ AMÂNAȚI CĂUTAREA UNEI CONSULTANȚE PROFESIONALE MEDICALE SAU A ALTUI PROFESIONIST. NOI NU SUNTEM ANGAJAȚI/ANGRENAȚI ÎN PRACTICAREA MEDICINEI SAU A ORICĂREI ALTE CONSULTANȚE PROFESIONALE. BAZAREA/FUNDAMENTAREA DUMNEAVOASTRĂ PE INFORMAȚIILE FURNIZATE DE CĂTRE NOI SUNT EXCLUSIV LA LIBERA DUMNEAVOASTRĂ ALEGERE, LA LIBERUL DUMNEAVOSTRĂ ARBITRU. ORICARE ȘI TOATE DECIZIILE PE CARE LE LUAȚI, CARE SUNT BAZATE/FUNDAMENTATE ÎN TOTALITATE SAU PARȚIAL PE INFORMAȚIILE TRANSMISE DE CĂTRE NOI, INDIFERENT DE MANIERA TRANSMISĂ, REPREZINTĂ RESPONSABILITATEA DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIVĂ.

UTILIZAREA PROPRIETĂȚII COMPANIEI NOASTRE ESTE LA  RISCUL DUMNEAVOASTRĂ EXCLUSIV, URMÂND SĂ FIȚI RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE ADUSĂ/ PROVOCATĂ SISTEMULUI CALCULATORULUI DUMNEAVOASTRĂ SAU PIERDERII DATELOR CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA CONȚINUTULUI ȘI/SAU A DATELOR DIN PROPRIETATEA  COMPANIEI NOASTRE.

Aplicația Divinee pune la dispoziție un altgoritm dedicat, organizat și etapizat cu rolul de îndrumare. Deși sunt așteptate rezultate pozitive, parcurgerea conținutului aplicației nu poate în niciun caz să ofere și garanția că aceste rezultate pozitive se vor și produce.

Rezultatele obținute în urma utilizării acestei aplicații sunt și direct proporționale cu conduita, cu comportamentul utilizatorului, răspunderea aparținându-i în exclusivitate.

Utilizatorul este astfel responsabil, printre altele, dar fără a ne limita, de modul în care interpertează datele obținute în urma interacțiunii cu aplicația, în contextul în care aceasta este creată să ofere îndrumări pozitive.

Vindecarea emoțională care la rândul său poate genera vindecarea problemelor fizice, comportamentale sau sufletești este posibilă în urma utilizării aplicației Divinee, dar aceasta nu este obligatoriu să se și  producă efectiv.

Acest site NU este destinat copiilor sub 14 ani, iar noi nu colectăm în cunoștință de cauză informații personale de la copiii sub 14 ani. Dacă aflăm că am colectat sau am primit informații personale de la un copil sub 14 ani fără verificarea  consimțământului părintelui,  părinților sau altor persoane care acționează in loco parentis (adică în locul părinților) vom șterge imediat aceste informații. Dacă credeți că am putea avea informații de la sau despre un copil sub 14 ani, vă rugăm să ne contactați la adresa: divineglobalapp@yahoo.com.

Deci, dacă aveți sub 14 ani, vă rugăm să nu utilizați și să nu accesați Site-ul și Aplicația noastră.

Privitor la copiii cu vârsta peste 14 ani, și până sa devină majori (vârsta majoratului variind de la o legislație la alta), se va prezuma în mod absolut (juris et de jure – expresie latină ce exprimă ideea că o prezumţie legală are caracter absolut, neputând fi combătută prin nici un alt mijloc de dovadă; expresia  înseamnă după instanță și după lege) că aceștia au acordul părintelui, părinților sau al persoanelor care acționează in loco parentis (adică în locul părinților) să acceseze și să foloseasca Site-ul și Aplicația noastră.

Orice litigiu, controversă sau cerere care rezultă din, referitoare la, sau în legătură cu acești Termeni sau cu încălcarea, încetarea, executarea, interpretarea sau validitatea acestora, inclusiv determinarea domeniului de aplicare sau aplicabilitatea acestui acord vor fi supuse legii române, și competenței instanțelor judecătorești din România.

În ipoteza putin probabilă a unei divergențe/contradicții între varianta în limba engleză și varianta în limba româna a acestor termenii și condiții, va avea prioritate/prevalență varianta în limba română.